Voorwaarden

De aanvullende Voorwaarden Online Backup alsmede de Algemene verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden van Fasttrack, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, maken onlosmakelijk onderdeel uit van onze dienst online backup.

Deze voorwaarden kunt u hier raadplegen. U opent dan een PDF-bestand. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de Algemene voorwaarden vanuit Adobe Acrobat Reader opslaan en afdrukken.

Bijlagen